Prečo zelené strechy?

Ak uvažujete nad realizáciou vegetačnej / zelenej strechy prečítajte si náš krátky súhrn informácií. Veríme, že vám odpovieme na niektoré z vašich otázok a prispejeme k tomu, aby sa vegetačná strecha u vás zrealizoavala… Z hľadiska dôsledkov zmeny klímy je jednou z možností ako ochladiť okolité prostredie realizácia vegetačných striech na objektov domov a budov. Vegetačná strecha má zároveň schopnosť pohlcovať atmosférický CO2. Pri zelených strechách oceníte ich schopnosť ochladzovať budovy v teplých […]

Read more