Geobunky

Geocell alebo geobunky sú alternatívou pre metódy stabilizácie podložia, využívajú sa ako protierózna ochrana svahov alebo napríklad brehov korýt riek. Výrazom geobunky je nazývaná trojrozmerná priepustná polymérna konštrukcia v tvare včelieho plástu, vyrobená z prúžkov fólie vzájomne spojených zváraním. Bunky sa vyplnia kamenivom, zeminou alebo betónom.  Steny buniek môžu byť dierované pre dosiahnutie ich priepustnosti. Ak sú bunky vyplnené kamenivom zaisťujú zvislú drenáž. Najvhodnejším materiálom pre výrobu geobuniek je […]

Read more

Závlahové systémy

Závlahové systémy Predstavenie služby Zaoberáme sa návrhom a realizáciou automatických závlahových systémov pre futbalové ihriská, športoviská,verejné priestranstvá, parky a rodinné domy. Predstavenie služby Návrh a realizácia závlahových systémov pre futbalové ihriská Návrh a realizácia závlahových systémov pre športoviská (baseball, umelé trávniky, tréningové plochy, …) Návrh a realizácia závlahových systémov pre verejné priestranstvá (parky, sprievodná zeleň, detské ihriská, zeleň pozdĺž komunikácií, …) Návrh a realizácia závlahových systémov pre súkromné záhrady (okrasné záhrady, sady, […]

Read more