Návrhy a realizácia záhrad

Návrhy a realizácie záhrad

Kvalitné spracovanie projektu zaručí klientovi, že mu záhrada bude prinášať radosť aj roky po založení. Návrhy zelene spracovávame na základe podrobného zamerania pozemkov  a konzultácií s klientom. Výsledný projekt je kombináciu požiadaviek a očakávaní klienta s našimi skúsenosťami a dizajnom.

Naša práca nás baví a túto radosť a vášeň prenášame do originálnych a podrobne prepracovaných návrhov a precíznych a profesionálnych realizácií.

Aký je náš cieľ?

Dokonalé prepojenie interiéru s exteriérom. Vytvoriť v záhradnom priestore ďalší obytný priestor, kde bude relaxovať celá rodina.

Ako pracujeme?

V prvom rade vykonáme podrobnú obhliadku pozemku, plošné a výškové zameranie situácie a konzultáciu s klientom. Klient nás oboznámi so svojimi požiadavkami a predstavami, spôsobom využívania pozemku, životným štýlom rodiny a tieto parametre zakomponovávame do výsledného návrhu.

Prvým výsledkom je spracovanie štúdie vo forme 3D vizualizácie, ktorá sa po konzultácii a odsúhlasení klientom ďalej spracováva do výsledného projektu – osadzovací plán, vytyčovací plán, plán závlah, výkaz výmer, sprievodná správa.

Investor dostáva do rúk nacenený výkaz výmer na kompletnú realizáciu navrhovaného stavu. Realizácie vykonávame odborne, profesionálne a precízne. Disponujeme potrebnou technikou  na rýchle a kvalitné prevedenie realizačných prác.

Na základe obhliadok riešených priestorov a konzultácií s klientom spracovávame štúdie, návrhy a projektovú dokumentáciu zelene.

  • Štúdie a projekty súkromných záhrad
  • Štúdie a projekty verejných priestorov
  • Projekty závlahových systémov

ZÁHRADA S OHNISKOM

zahradna architektura_10
zahradna architektura_14
zahradna architektura_6
zahradna architektura_1
zahradna architektura_5
zahradna architektura_7
zahradna architektura_3
zahradna architektura_8
zahradna architektura_2
zahradna architektura_9
zahradna architektura_11
zahradna architektura_13
zahradna architektura_4
zahradna architektura_12
zahradna architektura_15
zahradna architektura_16
zahradna architektura_17
zahradna architektura_10 zahradna architektura_14 zahradna architektura_6 zahradna architektura_1 zahradna architektura_5 zahradna architektura_7 zahradna architektura_3 zahradna architektura_8 zahradna architektura_2 zahradna architektura_9 zahradna architektura_11 zahradna architektura_13 zahradna architektura_4 zahradna architektura_12 zahradna architektura_15 zahradna architektura_16 zahradna architektura_17

ZÁHRADA S DETSKÝM KÚTIKOM

vizualizacia zahrady - zahrada s destkym kutikom_1
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_4
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_2
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_6
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_5
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_7
vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_8
vizualizacia zahrady - zahrada s destkym kutikom_1 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_4 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_2 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_6 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_5 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_7 vizualizacia zahrady - zahrada s detskym kutikom_8

ZÁHRADKA PRI BYTE

navrh zahrady-model s altanom_3
navrh zahrady-model s altanom_2
navrh zahrady-model s altanom_1
navrh zahrady-model s detkym bazenom_6
navrh zahrady_model s detskym bazenom_7
navrh zahrady-model s detskym bazenom_2
navrh zahrady-model s detskym bazenom_1
navrh zahrady-model s detskym bazenom
navrh zahrady-model s detskym bazenom_4
navrh zahrady-model s altanom_4
navrh zahrady-model s detskym bazenom_5
navrh zahrady-model s pergolou_2
navrh zahrady-model s detskym bazenom_7
navrh zahrady-model s pergolou
navrh zahrady-model s pergolou_1
navrh zahrady-model s pergolou_3
navrh zahrady-model s plachtou_2
navrh zahrady-model s plachtou_3
navrh zahrady-model s pergolou_4
navrh zahrady-model s pergolou_5
navrh zahrady-modl s plachtou_1
navrh zahrady-model s altanom_3 navrh zahrady-model s altanom_2 navrh zahrady-model s altanom_1 navrh zahrady-model s detkym bazenom_6 navrh zahrady_model s detskym bazenom_7 navrh zahrady-model s detskym bazenom_2 navrh zahrady-model s detskym bazenom_1 navrh zahrady-model s detskym bazenom navrh zahrady-model s detskym bazenom_4 navrh zahrady-model s altanom_4 navrh zahrady-model s detskym bazenom_5 navrh zahrady-model s pergolou_2 navrh zahrady-model s detskym bazenom_7 navrh zahrady-model s pergolou navrh zahrady-model s pergolou_1 navrh zahrady-model s pergolou_3 navrh zahrady-model s plachtou_2 navrh zahrady-model s plachtou_3 navrh zahrady-model s pergolou_4 navrh zahrady-model s pergolou_5 navrh zahrady-modl s plachtou_1

ZÁHRADA S MARINGOTKOU

projekt zahrady-zahrada s maringotkou_1
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_8
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_2
projekt zahrady_zahrada s maringotkou_11
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_6
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_5
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_3
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_7
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_4
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_11
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_9
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_10
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_14
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_12
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_15
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_13
sketch3
sketch1
sketch2
projekt zahrady-zahrada s maringotkou_1 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_8 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_2 projekt zahrady_zahrada s maringotkou_11 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_6 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_5 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_3 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_7 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_4 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_11 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_9 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_10 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_14 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_12 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_15 projekt zahrady-zahrada s maringotkou_13 sketch3 sketch1 sketch2

ZÁHRADA S DOTYKOM JAPONSKA

vizualizacia zahrady-japonska zahrada_5
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_9
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_2
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_4
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_10
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_3
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_1
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_12
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_6
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_7
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_8
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_11
vizualizacia zahrady-japonska zahrada_5 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_9 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_2 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_4 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_10 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_3 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_1 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_12 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_6 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_7 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_8 vizualizacia zahrady-japonska zahrada_11

ZÁHRADA S BAZÉNOM

navrh zahrady-zahrada s bazenom_6
navrh zahrady - zahrada s bazenom_4
navrh zahrady-zahrada s bazenom_3
navrh zahrady-zahrada s bazenom_7
navrh zahrady-zahrada s bazenom_5
navrh zahrady-zahrada s bazenom_8
navrh zahrady - zahrada s bazenom_2
navrh zahrady-zahrada s bazenom_1
navrh zahrady-zahrada s bazenom_10
navrh zahrady-zahrada s bazenom_9
navrh zahrady-zahrada s bazenom_6 navrh zahrady - zahrada s bazenom_4 navrh zahrady-zahrada s bazenom_3 navrh zahrady-zahrada s bazenom_7 navrh zahrady-zahrada s bazenom_5 navrh zahrady-zahrada s bazenom_8 navrh zahrady - zahrada s bazenom_2 navrh zahrady-zahrada s bazenom_1 navrh zahrady-zahrada s bazenom_10 navrh zahrady-zahrada s bazenom_9

ODDYCHOVÁ ZÁHRADA

navrh zahrady-oddychova zahrada_8
navrh zahrady-oddychova zahrada_9
navrh zahrady-oddychova zahrada_4
navrh zahrady-oddychova zahrada_6
navrh zahrady-oddychova zahrada_5
navrh zahrady-oddychova zahrada_7
navrh zahrady-oddychova zahrada_3
navrh zahrady-oddychova zahrada_1
navrh zahrady-oddychova zahrada_2
navrh zahrady-oddychova zahrada_10
navrh zahrady-oddychova zahrada_12
navrh zahrady-oddychova zahrada_11
navrh zahrady-oddychova zahrada_13
navrh zahrady-oddychova zahrada_15
navrh zahrady-oddychova zahrada_16
navrh zahrady-oddychova zahrada_14
navrh zahrady-oddychova zahrada_8 navrh zahrady-oddychova zahrada_9 navrh zahrady-oddychova zahrada_4 navrh zahrady-oddychova zahrada_6 navrh zahrady-oddychova zahrada_5 navrh zahrady-oddychova zahrada_7 navrh zahrady-oddychova zahrada_3 navrh zahrady-oddychova zahrada_1 navrh zahrady-oddychova zahrada_2 navrh zahrady-oddychova zahrada_10 navrh zahrady-oddychova zahrada_12 navrh zahrady-oddychova zahrada_11 navrh zahrady-oddychova zahrada_13 navrh zahrady-oddychova zahrada_15 navrh zahrady-oddychova zahrada_16 navrh zahrady-oddychova zahrada_14

REŠTAURÁCIA NA MLYNE-NÁVRH REKONŠTRUKCIE ZÁHRADY

navrh zelene -restauracia_10
navrh zelene -restauracia_11
navrh zelene-restauracia_1
navrh zelene-restauracia_5
navrh zelene-restauracia_2
navrh zelene restauracia_13
navrh zelene-restauracia_4
navrh zelene-restauracia_6
navrh zelene-restauracia_3
navrh zelene restauracia_12
navrh zelene-restauracia_7
navrh zelene-restauracia_9
navrh zelene-restauracia_10
navrh zelene-restauracia_8
navrh zelene -restauracia_10 navrh zelene -restauracia_11 navrh zelene-restauracia_1 navrh zelene-restauracia_5 navrh zelene-restauracia_2 navrh zelene restauracia_13 navrh zelene-restauracia_4 navrh zelene-restauracia_6 navrh zelene-restauracia_3 navrh zelene restauracia_12 navrh zelene-restauracia_7 navrh zelene-restauracia_9 navrh zelene-restauracia_10 navrh zelene-restauracia_8

REKOŠTRUKCIA ZÁHRADY-VÝSADBA SVAHU

vizualizacia zahrady-svah vysadba_6
vizualizacia zahrady-svah vysadba_5
vizualizacia zahrady-svah vysadba_9
vizualizacia zahrady-svah vysadba_8
vizualizacia zahrady-svah vysadba_7
vizualizacia zahrady-svah vysadba_3
vizualizacia zahrady-svah vysadba_2
vizualizacia zahrady-svah vysadba_4
vizualizacia zahrady-svah vysadba_1
vizualizacia zahrady-svah vysadba_10
vizualizacia zahrady-svah vysadba_6 vizualizacia zahrady-svah vysadba_5 vizualizacia zahrady-svah vysadba_9 vizualizacia zahrady-svah vysadba_8 vizualizacia zahrady-svah vysadba_7 vizualizacia zahrady-svah vysadba_3 vizualizacia zahrady-svah vysadba_2 vizualizacia zahrady-svah vysadba_4 vizualizacia zahrady-svah vysadba_1 vizualizacia zahrady-svah vysadba_10

ZÁHRADA NIZKONÁKLADOVÁ

projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_2
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_6
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_10
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_8
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_5
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_7
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_4
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_12
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_11
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_9
projet zahrady-nizkonakladova zahrada_3
projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_2 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_6 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_10 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_8 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_5 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_7 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_4 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_12 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_11 projekt zahrady-nizkonakladova zahrada_9 projet zahrady-nizkonakladova zahrada_3