Návrhy a realizácia záhrad

Návrhy a realizácie záhrad

Kvalitné spracovanie projektu zaručí klientovi, že mu záhrada bude prinášať radosť aj roky po založení. Návrhy zelene spracovávame na základe podrobného zamerania pozemkov  a konzultácií s klientom. Výsledný projekt je kombináciu požiadaviek a očakávaní klienta s našimi skúsenosťami a dizajnom.

Naša práca nás baví a túto radosť a vášeň prenášame do originálnych a podrobne prepracovaných návrhov a precíznych a profesionálnych realizácií.

Aký je náš cieľ?

Dokonalé prepojenie interiéru s exteriérom. Vytvoriť v záhradnom priestore ďalší obytný priestor, kde bude relaxovať celá rodina.

Ako pracujeme?

V prvom rade vykonáme podrobnú obhliadku pozemku, plošné a výškové zameranie situácie a konzultáciu s klientom. Klient nás oboznámi so svojimi požiadavkami a predstavami, spôsobom využívania pozemku, životným štýlom rodiny a tieto parametre zakomponovávame do výsledného návrhu.

Prvým výsledkom je spracovanie štúdie vo forme 3D vizualizácie, ktorá sa po konzultácii a odsúhlasení klientom ďalej spracováva do výsledného projektu – osadzovací plán, vytyčovací plán, plán závlah, výkaz výmer, sprievodná správa.

Investor dostáva do rúk nacenený výkaz výmer na kompletnú realizáciu navrhovaného stavu. Realizácie vykonávame odborne, profesionálne a precízne. Disponujeme potrebnou technikou  na rýchle a kvalitné prevedenie realizačných prác.

Na základe obhliadok riešených priestorov a konzultácií s klientom spracovávame štúdie, návrhy a projektovú dokumentáciu zelene.

  • Štúdie a projekty súkromných záhrad
  • Štúdie a projekty verejných priestorov
  • Projekty závlahových systémov

Prejdite si prácu našej architektky v sekcii NÁVRHY ZÁHRAD.