Závlahové systémy

Predstavenie služby

Zaoberáme sa návrhom a realizáciou automatických závlahových systémov pre futbalové ihriská, športoviská,verejné priestranstvá, parky a rodinné domy.

Návrh automatickej závlahy na futbal

Predstavenie služby

  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre futbalové ihriská
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre športoviská (baseball, umelé trávniky, tréningové plochy, …)
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre verejné priestranstvá (parky, sprievodná zeleň, detské ihriská, zeleň pozdĺž komunikácií, …)
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre súkromné záhrady (okrasné záhrady, sady, úžitkové záhrady,…)

Skúsenosti so závlahovými systémami značky TORO, HUNTER, RAINBIRD, PERROT.

Výkopové práce realizujeme technikou TORO Dingo.

Fotky z terénu