Geocell alebo geobunky

geocell

sú alternatívou pre metódy stabilizácie podložia, využívajú sa ako protierózna ochrana svahov alebo napríklad brehov korýt riek. Výrazom geobunky je nazývaná trojrozmerná priepustná polymérna konštrukcia v tvare včelieho plástu, vyrobená z prúžkov fólie vzájomne spojených zváraním. Bunky sa vyplnia kamenivom, zeminou alebo betónom. 

Steny buniek môžu byť dierované pre dosiahnutie ich priepustnosti. Ak sú bunky vyplnené kamenivom zaisťujú zvislú drenáž. Najvhodnejším materiálom pre výrobu geobuniek je z hľadiska pevnosti, trvanlivosti,  vysokohustotný polyetylén (HDPE). Vrstva kameniva roznáša pôsobiace zaťaženie a tým znižuje napätie pôsobiace na podložné vrstvy pod kritickú hodnotu.

 

geocel

Využitie

  • spevnenie podložia
  • úprava krajiny
  • príjazdové cesty
  • protierózna ochrana svahov
  • pojazdné trávniky
  • parkoviská
  • lesné a dočasné cesty
  • cyklotrasy
  • spevňovanie brehov riek
geocel
Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Návrat hore