Závlahové systémy

Zaoberáme sa návrhom a realizáciou automatických závlahových systémov pre futbalové ihriská, športoviská, verejné priestranstvá, parky a rodinné domy.

Predstavenie služby

  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre futbalové ihriská
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre športoviská (baseball, umelé trávniky, tréningové plochy, …)
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre verejné priestranstvá (parky, sprievodná zeleň, detské ihriská, zeleň pozdĺž komunikácií, …)
  • Návrh a realizácia závlahových systémov pre súkromné záhrady (okrasné záhrady, sady, úžitkové záhrady,…)

Skúsenosti so závlahovými systémami značky TORO, HUNTER, RAINBIRD, PERROT.

Výkopové práce realizujeme technikou TORO Dingo.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Návrat hore