ZELENÁ STRECHA TRNAVA​

Výsev extenzívnej zelenej strechy.

Extenzívne zelené strechy: Sú ľahšie a majú tenkú vrstvu substrátu, ktorý podporuje rast sukulentov. Sú menej nákladné, vyžadujú menej údržby a sú vhodnejšie pre strechy s nízkym sklonom.

Zelená strecha cca 1 rok od výsevu

Návrat hore