Geobunky
Geocell alebo geobunky sú alternatívou pre metódy stabilizácie podložia, využívajú sa ako protierózna ochrana svahov alebo napríklad brehov korýt riek. Výrazom geobunky je nazývaná trojrozmerná...
Závlahové systémy
Závlahové systémy Predstavenie služby Zaoberáme sa návrhom a realizáciou automatických závlahových systémov pre futbalové ihriská, športoviská,verejné priestranstvá, parky a rodinné domy. Predstavenie služby Návrh a realizácia...
Trávniky
Trávniky Predstavenie služby Kompletná predsejbová príprava pôdy, spracovanie pôdy, terénne úpravy Zakladanie športových trávnikov výsevom kvalitných prémiových trávnych zmesí alebo mačinovaním Zakladanie okrasných trávnikov výsevom...
Čerpacia technika a filtrácia
Čerpacia technika Predstavenie služby Našim cieľom je navrhnúť a nainštalovať najvhodnejšiu čerpaciu techniku aj s filtráciou presne na mieru, podľa potrieb pre sadové úpravy a...
Návrhy a realizácia záhrad
Návrhy a realizácia záhrad Návrhy a realizácie záhrad Kvalitné spracovanie projektu zaručí klientovi, že mu záhrada bude prinášať radosť aj roky po založení. Návrhy zelene spracovávame...