Strešná záhrada

Návrh nového funkčného riešenia priestoru bude slúžiť rodine na stretávanie a spoločný oddych. Celý priestor dopĺňajú zahustené výsadby s prevahou trvaliek, ktoré pozdvihnú estetiku priestoru.

Pôvodný stav záhrady vyžadoval rekonštrukciu a vytvorenie nového využitia celého priestoru. Betónová plocha so šachtou je v návrhu prekrytá drevenou palubovkou s prístupom do vodovodnej šachty. Na palubovku nadväzuje štrková plocha s prístupom k vyvýšeným záhonom a pre umiestnenie mobilného ohniska.

Navrhnutý sortiment trvaliek, tráv a viackmenných drevín zohľadňuje náročné podmienky strechy.                  

Máj 2023 - realizácia

Júl 2023

Návrat hore